Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:camel:fve-navrh

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

projekty:camel:fve-navrh [2019/06/05 23:43]
camel1cz [Panely]
projekty:camel:fve-navrh [2019/06/30 18:50]
Řádek 1: Řádek 1:
-{{:​projekty:​camel:​20190517_000618.jpg?​nolink&​640|}} 
- 
-===== Soupis komponent ===== 
- 
-==== Panely ==== 
- 
-12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit 
-<​code>​ 
-Typ: polykrystal 
-Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm 
-Hmotnost: 22.4 Kg 
- 
-Vmpp: 37,2 V 
-Impp: 8,88 A 
-Voc: 45,6 V 
-Isc: 9,45 A 
-</​code>​ 
-[[https://​shop.iftech.cz/​solarni-panely/​1047-solarni-panel-canadian-solar-330wp-poly.html|Zdroj]] 
- 
- 
-12x Avancis PowerMAX STRONG 130W 
-<​code>​ 
-Typ: amorf 
-Rozměr: 1595 x 686 / 45 mm 
-Hmotnost: 19,6 Kg 
- 
-Vmpp: 44.9 V 
-Impp: 2.9 A 
-Voc: 59,9 V 
-Isc: 3.26 A 
-</​code>​ 
- 
-==== Zapojení stringů ==== 
- 
-Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená [[https://​www.e1.cz/​produkt/​1188343-nulovaci-mustek-cerny-l7?​t=popis|tato]]. 
-Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem [[http://​www.oez.cz/​produkty/​opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38|OPVP10]] na válcové pojistky 10x38. 
- 
-Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME 
- 
-Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba. 
- 
-==== Jištění baterie ==== 
- 
-===== Realizace ===== 
- 
-=== Montáž === 
- 
-4 stringy po 3 panelech. 
-Montáž horizontálně,​ každý string 3 panelů bude v jednom "​sloupci"​. 
-Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed). 
- 
-=== Elektrické zapojení === 
- 
-Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce?​ FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě. 
-Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem. 
- 
-To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké) 
- 
-Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače. 
- 
-=== Junction box === 
- 
-Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru. 
- 
-Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​p=75915#​p75915|není třeba]]. 
-Svod je chráněn přepětovou ochranou. 
- 
-=== Přepěťová ochrana === 
- 
-FIXME 
- 
-==== Střídač/​Regulátor ==== 
- 
-PIP 5048MK 
- 
-=== Základní parametry - regulátor === 
- 
-W    4kW/80A 
-Voc  145V max 
-Vmpp 60 - 115 V 
- 
-==== Baterie ==== 
- 
-2x Pylontech US3000 
- 
  
projekty/camel/fve-navrh.txt · Poslední úprava: 2019/06/30 18:50 (upraveno mimo DokuWiki)