Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:camel:fve-navrh

Toto je starší verze dokumentu!


Soupis komponent

Panely

12x Canadian Solar 330Wp POLY, rozměr 1x2m

Základní parametry

Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm Vmpp: 37,2 V Voc: 45,6 V Impp: 8.88 A Isc: 9.45 A

Realizace

Montáž

4 stringy po 3 panelech. Montáž horizontálně, každý string 3 panelů bude v jednom „sloupci“. Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed).

Elektrické zapojení

Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce? FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě. Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem.

To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké)

Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače.

Přepěťová ochrana

FIXME

Střídač/Regulátor

PIP 5048MK

Základní parametry - regulátor

W 4kW/80A Voc 145V max Vmpp 60 - 115 V

Baterie

2x Pylontech US3000

projekty/camel/fve-navrh.1558078312.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 15:31 (upraveno mimo DokuWiki)