Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:camel:fve-navrh

Toto je starší verze dokumentu!


Soupis komponent

Panely

12x Canadian Solar 330Wp POLY, rozměr 1x2m

Základní parametry

Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm Vmpp: 37,2 V Voc: 45,6 V Impp: 8.88 A Isc: 9.45 A

Zapojení stringů

Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici. Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem OPVP10 na válcové pojistky 10×38.

Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME

Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba.

Jištění baterie

Realizace

Montáž

4 stringy po 3 panelech. Montáž horizontálně, každý string 3 panelů bude v jednom „sloupci“. Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed).

Elektrické zapojení

Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce? FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě. Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem.

To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké)

Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače.

Junction box

Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru.

Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu není třeba. Svod je chráněn přepětovou ochranou.

Přepěťová ochrana

FIXME

Střídač/Regulátor

PIP 5048MK

Základní parametry - regulátor

W 4kW/80A Voc 145V max Vmpp 60 - 115 V

Baterie

2x Pylontech US3000

projekty/camel/fve-navrh.1559748326.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/05 23:25 (upraveno mimo DokuWiki)