Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:camel:fve-navrh

Toto je starší verze dokumentu!


Soupis komponent

Panely

12x Canadian Solar 330Wp POLY FIXME zbývá zakoupit

Typ: polykrystal
Rozměr: 1960 x 992 / 35 mm
Hmotnost: 22.4 Kg

Vmpp: 37,2 V
Impp: 8,88 A
Voc: 45,6 V
Isc: 9,45 A

Zdroj

12x Avancis PowerMAX STRONG 130W

Typ: amorf
Rozměr: 1595 x 686 / 45 mm
Hmotnost: 19,6 Kg

Vmpp: 44.9 V
Impp: 2.9 A
Voc: 59,9 V
Isc: 3.26 A

Zapojení stringů

Na půdě budou svedeny všechny stringy do propojovací skříně. Tam bude minus pol spojen přes vhodně dimenzovanou svorkovnici - např. 2x paralelně zapojená tato. Plus poly budou jištěny pojistkovým odpojovačem OPVP10 na válcové pojistky 10×38.

Výsledné vedení k regulátoru bude jištěno přepěťovou ochranou FIXME

Diody proti zpětnému proudu osazovat nebudu. Není to třeba.

Jištění baterie

Realizace

Montáž

4 stringy po 3 panelech. Montáž horizontálně, každý string 3 panelů bude v jednom „sloupci“. Pod každým sloupcem panelů budou svisle 2 ALU profily. Profily povedou vždy nad krovem a budou podepřené 3 háky (kousek od konců a uprostřed).

Elektrické zapojení

Negativní póly všech strinů budou přímo spojeny a vedeny jedním vodičem (FIXME Venku solární kabel 4mm2, uvnitř CYA v chráničce? FIXME jaká svorkovnice) ke střídači v domě. Pozitivní póly budou každý jištěný pojistkovým odpojovačem 15A (dle dokumentace výrobce panelu je to max) a pak opět svedeny jedním vodičem.

To vše realizováno na půdě ve vhodné krabici s DIN lištou (FIXME jaké)

Před střídačem bude dvoupolový DC jistič ve funkci vypínače.

Junction box

Spojuje všechny stringy do jednoho svodu k regulátoru.

Každý string má pojistku, dioda proti zpětnému proudu není třeba. Svod je chráněn přepětovou ochranou.

Přepěťová ochrana

FIXME

Střídač/Regulátor

PIP 5048MK

Základní parametry - regulátor

W 4kW/80A Voc 145V max Vmpp 60 - 115 V

Baterie

2x Pylontech US3000

projekty/camel/fve-navrh.1559771031.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/06 05:43 (upraveno mimo DokuWiki)