Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik:fotovoltaicky-panel

Fotovoltaický panel

mypower.cz-docs-fv-instalace-2-img_0055.jpg

Fotovoltaický panel je základní komponentou fotovoltaické elektrárny.

Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii.

Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti.

Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.

Důležité parametry

mypower.cz-docs-fv-instalace-2-img_0036.jpg

  • Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]
  • Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu
  • Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu

Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.

Průběh výkonu FVE

Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.

K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!

FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel… jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?

Zapojení panelů

Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I

„Různé panely se do série zapojují jen když mají stejný (podobný) nom. proud , a paralerně pokud mají stejný nom. napětí. Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A ! Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího . Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W . Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.

Elektronům zdar“


credits by abrams,
zdroj: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=136&p=1484#p1484

Typy panelů

Monokrystalický panel

Buňka panelu má tvar osmiúhelníku, černé barvy.

Účinnost cca. 12-14%

Polykrystalický panel

Buňka panelu má tvar čtverce, modré barvy.

Účinnost cca. 12-16%

SG-230-6Z - poly

Amorfní panel

Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i „když je pod mrakem“.

Hybridní panel

Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s fototermickými kolektory - jde o kombinaci monokrystalu a slunečního kolektoru. Tímto způsobem se výrobce snaží jednak zvýšit energii získanou na jednotku plochy a hlavně řešit tzv. fotovoltaický paradox (čím větší osvit má panel, tím se víc zahřívá a ztrácí účinnost - redukuje se tím nárůst výkonu při vysokém osvitu).

Více informací je v brožuře výrobce a ceníku (nejen hybridní panely).

Zajímavé info jsou také k nalezení v diskuzi.

Povrch panelu

Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3, který je použit v 800Wp ostrovní FVE.

Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo).

mypower.cz-docs-fv-instalace-1-img_0039.jpg

slovnik/fotovoltaicky-panel.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:24 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki