Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik:fotovoltaicky-panel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/05/23 23:02]
camel1cz
slovnik:fotovoltaicky-panel [2011/09/01 18:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Fotovoltaický panel ====== ====== Fotovoltaický panel ======
  
-Fotovoltaický panel je základní komponentou [[slovnik:fve|fotovoltaické elektrárny]]Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.+{{http://mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​2/​IMG_0055.JPG?300 }}
  
-===== Průběh výkonu FVE ===== +Fotovoltaický panel je základní komponentou [[projekty:​mypower|fotovoltaické elektrárny]]. 
-Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu ​výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.+  
 +Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii
  
-{{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:vykon.png|}}+Existuje několik druhů ​panelů, každý má trochu jiné vlastnosti
  
-K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plochakterá stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit ​na zátěž ve zbytku roku!+Nedá se obecně říctkterý je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.
  
-FIXME jedná se o monokrystal/​polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů? 
  
 ===== Důležité parametry ===== ===== Důležité parametry =====
  
-Špičkový výkonudává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]+{{ http://​mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​2/​IMG_0036.JPG?​300}}
  
-Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu +  * Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp] 
- +  * Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu 
-Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu+  ​* ​Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu
  
 Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému. Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.
  
 +===== Průběh výkonu FVE =====
  
-====== Zapojení ======+Obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.
  
-Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I+{{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​vykon.png|}} 
 + 
 +K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku! 
 + 
 +FIXME jedná se o monokrystal/​polykrystal panel... jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů? 
 + 
 +====== Zapojení panelů ====== 
 + 
 +Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se <del>vždy sčítá</​del> ​a pro výpočty vystačíte s P = U x I 
 + 
 +//"​Různé panely se do série zapojují jen když mají stejný (podobný) nom. proud , a paralerně pokud mají stejný nom. napětí. 
 +Celkový výkon se nerovná součtu výkonů panelů pokud jeden má 2A a druhý 3A , výsledek je 2A !  
 +Na střeše mám 2 x 11 + 1 panelů , výkon jedné série 11-ti panelů je limitován okamžitým výkonem nejslabšího ​ . 
 +Co jsem měl ty vadný panely , tak 10 x 140W + 100W = 1100W degradace = 300W   . 
 +Proto je velmi dobré znát skutečné výkony jednotlivých panelů aby se daly seskládat do nejlepší sestavy.\\ \\  
 + 
 +Elektronům zdar"//​ 
 +\\ \\ credits by abrams,\\  
 +zdroj: http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​t=136&​p=1484#​p1484
  
 ====== Typy panelů ====== ====== Typy panelů ======
Řádek 39: Řádek 58:
 Účinnost cca. 12-16% Účinnost cca. 12-16%
  
 +[[http://​eshop.solartec.cz/​cs/​zbozi/​10265/​solarni-panel-sg-230-6z-poly.html|SG-230-6Z - poly]]
 ===== Amorfní panel ===== ===== Amorfní panel =====
 Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem"​. Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i "když je pod mrakem"​.
 +
 +===== Hybridní panel =====
 +
 +Firma solimpeks začala kombinovat fotovoltaické panely s [[slovnik:​fototermicky-panel|fototermickými kolektory]] - jde o kombinaci monokrystalu a slunečního kolektoru. Tímto způsobem se výrobce snaží jednak zvýšit energii získanou na jednotku plochy a hlavně řešit tzv. fotovoltaický paradox (čím větší osvit má panel, tím se víc zahřívá a ztrácí účinnost - redukuje se tím nárůst výkonu při vysokém osvitu).
 +
 +Více informací je v {{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​pv-tpresentation.pdf|brožuře výrobce}} a {{:​slovnik:​slovnik:​fotovoltaicky-panel:​price_list_2011-1st_qrt.pdf|ceníku}} (nejen hybridní panely). ​
 +
 +Zajímavé info jsou také k nalezení v [[http://​forum.mypower.cz/​viewtopic.php?​p=610#​p610|diskuzi]].
 +
 +====== Povrch panelu ======
 +
 +Povrch FV panelu je jeho velmi důležitá součást. Na obrázku níže je detail povrchu polykrystalického panelu [[http://​www.greensolarenergy.cz/​products/​es-a-200-fa3/​|EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3]],​ který je použit v [[projekty:​mypower|800Wp ostrovní FVE]]. ​
 +
 +Zvlněná struktura povrchu lomí světlo přicházející z více úhlů, má optické vlastosti podobné čočce a umožňuje tak panelu zvýšit efektivitu i v případě difuzního světla, což nastává v případě nepříznivého počasí (zataženo).
 +
 +{{http://​mypower.cz/​docs/​fv-instalace/​1/​IMG_0039.JPG?​600}}
slovnik/fotovoltaicky-panel.1306184562.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/24 05:02 (upraveno mimo DokuWiki)