Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik:fotovoltaicky-panel

Toto je starší verze dokumentu!


Fotovoltaický panel

Fotovoltaický panel je základní komponentou fotovoltaické elektrárny. Jedná se o zařízení na bázi křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Existuje několik druhů panelů, každý má trochu jiné vlastnosti. Nedá se obecně říct, který je lepší a který horší, vše záleží na vašich požadavcích a specifických podmínkách.

Průběh výkonu FVE

mypower.cz-docs-chata-montaz1.jpg

Následující obrázek znázorňuje zisk FV panelu o výkonu 1kWp během roku v kWh za měsíc.

K tomuto průběhu je nutno přihlédnout při dimenzování panelů - plocha, která stačí zásobovat energií v období duben až srpen nebude stačit na zátěž ve zbytku roku!

FIXME jedná se o monokrystal/polykrystal panel… jak bude vypadat průběh a celkový zisk u amorfních panelů?

Důležité parametry

Špičkový výkon: udává maximální výkon panelu ve wattech, značí se [Wp]

Max. proud: proud z panelu při maximálním výkonu

Max. napětí: napětí v panelu při maximálním výkonu

Tyto hodnoty nám pomůžou sladit panely s ostatními komponentami našeho systému.

Zapojení

Panely je možno zapojovat do série, paralelně i kombinovaně - tak, aby jste dostali požadované parametry (proud a napětí) - výkon se vždy sčítá a pro výpočty vystačíte s P = U x I

Typy panelů

Monokrystalický panel

Buňka panelu má tvar osmiúhelníku, černé barvy.

Účinnost cca. 12-14%

Polykrystalický panel

Buňka panelu má tvar čtverce, modré barvy.

Účinnost cca. 12-16%

Amorfní panel

Má jako jediný běžně používaný typ panelu schopnost zpracovávat i difůzní světlo - tedy není nutné přímé osvětlení sluncem. Má sice nižší účinnost, ale tato je kompenzována přeměnou energie i „když je pod mrakem“.

slovnik/fotovoltaicky-panel.1306577860.txt.gz · Poslední úprava: 2011/05/28 18:17 (upraveno mimo DokuWiki)