Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik:baterie

Baterie

mypower.cz-docs-fv-instalace-0-img_0001.jpg

Baterie, resp. akumulátor, je aktuálně jediný způsob, jakým v domácím prostředí můžete skladovat elektrickou energii.

Existuje mnoho typů baterií, každá má svá specifika.

Obecně pro FVE potřebujeme baterii s vysokým počtem životních cyklů, schopnou dobíjení i při částečném vybití a odolnou proti hlubokému vybití.

Část těchto požadavků se dá řešit, ale počet cyklů je fatální.

Parametry a výpočty

Konstrukční parametry

mypower.cz-docs-fv-instalace-3-img_0017.jpg

Jsou dány technologií výroby a fyzikální podstatou baterie.

  • Provozní podmínky: teplota, způsob nabíjení a vybíjení
  • Počet nabíjecích cyklů: udává životnost baterie
  • Jmenovité napětí: udávané ve voltech [V]… typicky 12V nebo 24V
  • Kapacita: udávaná v amper hodinách [Ah]

Výpočty

Pro nás je nejdůležitější součin jmenovitého napětí baterie a její kapacity… jednotka je pak [Wh] popř. [kWh] a udává množství energie, kterou je baterie schopna pojmout a následně dodat do našich spotřebičů.

Samozřejmě čím větší naakumulovaná energie, tím lepší… a je vlastně jedno, zda zvedneme jmenovité napětí nebo kapacitu baterie. Je jedno jestli máme baterii 100Ah na 12V a nebo 50Ah na 24V… obě jsou schopny uchovat obdobné množství energie (cca. 1,2kWh)

Nabíjení a řízení

Průběh nabíjení za nás pohlídá regulátor nabíjení, nebo dobíječ.

mypower.cz-docs-faq-dobijeni-centralou.jpg

Typy baterií

Olověné, gelové (AGM)

Niklo-kadmiové (NiCd)

Odkazy

Diskuze

slovnik/baterie.txt · Poslední úprava: 2023/04/16 21:22 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki