Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tristar-mppt-60-pod-openwrt

Ukládání a vizualizace dat z regulátoru Morningstar Tristar MPPT 60 pod OpenWRT

Požadavky na hardware

 • regulátor Morningstar Tristar MPPT 60
 • router, na kterém běží Linuxová distribuce OpenWRT (nejlépe s USB a rozumným množstvím paměti např. Linksys WRT 160-NL) - viz http://wiki.openwrt.org/toh/start

Instalace a konfigurace ukládání dat

 • nejprve nainstalujeme na router OpenWRT (např. upgrade přes webové rozhraní, nebo tftp klientem), více informací lze nalézt na http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.flashing
 • zprovozníme na routeru síť a to jak přístup na internet tak v lokální síti (tj. přístup na Morningstar Tristar MPPT 60)
 • pokud budeme data ukládat na USB, zprovozníme USB storage dle http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
 • nainstalujeme collectd démona společně s modulem pro modbus a ukládání do CSV (samozřejmě můžeme nainstalovat jakýkoliv jiný backend např. collectd-mod-mysql):
  opkg update
  opkg install collectd collectd-mod-modbus collectd-mod-csv
 • upravíme konfigurační soubor /etc/collectd.conf
  BaseDir   "/var/lib/collectd"      
  PIDFile   "/var/run/collectd.pid"    
  
  # data ukládat každých 120 sekund, není-li specifikováno jinak
  Interval  120    
  ReadThreads 2
  
  # nahrajeme používáné moduly
  LoadPlugin modbus
  LoadPlugin csv
  
  # kam ukládat data, v tomto případě do /tmp/csv
  <Plugin "csv">    
   DataDir "/tmp/csv" 
   StoreRates true   
  </Plugin>
  
  # definice vyčítání dat z regulátoru, adresy dle dokumentace na stránkách výrobce
  <Plugin modbus>                   
  <Data "voltage-input-1">               
   RegisterBase 0x018               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "voltage-battery"           
  </Data>                      
                           
  <Data "voltage-input-2">             
   RegisterBase 0x01b               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "voltage-array"            
  </Data>                      
                           
  <Data "current-input-1">             
   RegisterBase 0x01c               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "current-battery"           
  </Data> 
  
  <Data "kwh-input-1">                 
   RegisterBase 0x039                 
   RegisterType Uint16                
   Type voltage                  
   Instance "kwh-total"              
  </Data>                      
                           
  <Data "temp-input-1">               
   RegisterBase 0x023               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "temp-chladic"             
  </Data>                      
                           
  <Data "temp-input-2">               
   RegisterBase 0x025               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "temp-battery"             
  </Data>    
  
  <Data "wh-input-1">                 
   RegisterBase 0x044                 
   RegisterType Uint16                
   Type voltage                  
   Instance "wh-daily"               
  </Data>                      
                           
  <Data "wh-input-2">                
   RegisterBase 0x03A               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "power-output"             
  </Data>                      
                           
  <Data "charge-input-1">              
   RegisterBase 0x032               
   RegisterType Uint16               
   Type voltage                  
   Instance "charging-state"            
  </Data>       
  
  <Data "charge-input-2">               
   RegisterBase 0x033                 
   RegisterType Uint16                
   Type voltage                  
   Instance "target-voltage"            
  </Data>
  <Host "modbus">
    # IP adresa regulátoru                  
    Address 192.168.1.100
    # interval ukládání             
    Interval 60                  
                           
    <Slave 0x01>                  
     Collect "voltage-input-1"         
     Collect "voltage-input-2"         
     Collect "current-input-1"         
     Collect "kwh-input-1"           
     Collect "temp-input-1"           
     Collect "temp-input-2"           
     Collect "wh-input-1"            
     Collect "wh-input-2"            
     Collect "charge-input-1"          
     Collect "charge-input-2"          
     Instance "tsmppt"              
    </Slave>                    
  </Host>                      
  </Plugin>
 • nakonec restartujeme collectd démona a podíváme se, zda se data ukládají tam kam mají
 • jakmile máme data, je třeba z nich vytvořit grafy např. pomocí gnuplotu
 • nainstalujeme gnuplot
  opkg install 
  gnuplot
 • vytvoříme gnuplot skript a uložíme jej jako /root/grafy.gpt (jedná se o grafy pro 24V systém)
  TZ=7200
  set terminal png size 700, 450
  set style fill solid 1.0 noborder
  set style function filledcurves y1=0
  set clip two
  set key top left Left reverse
  set output '/tmp/www/fv-napeti-proud.png'
  set xdata time
  set xlabel " "
  set ylabel "Napeti [V]"
  set y2label "Proud [A]"
  unset grid
  set grid
  set datafile separator ","
  set ytics nomirror
  set y2tics
  set timefmt "%s"
  set yrange [0:45]
  set y2range [0:45]
  plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-array-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti panelu" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti baterie" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-current-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2 < 50000 ? $2/409.6 : 1/0 ) with lines title "Proud do baterie" axis x1y2
  set output '/tmp/www/baterie-napeti-kapacita.png'
  unset y2tics
  unset y2range
  set y2range [23.8:29.7]
  set yrange [23.8:29.7]
  set y2label "Kapacita baterie"
  set y2tics ("100%%" 25.4, "90%%" 25.16, "80%%" 24.9, "70%%" 24.72 , "60%%" 24.56, "50%%" 24.4, "25%%" 24.0)
  set grid y2tics
  plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-battery-".DATUM using ($1+TZ):($2/182.04) with lines title "Napeti baterie" axis x1y1, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-target-voltage-".DATUM using ($1+TZ):($2 > 20 ? ($2/182.04)+0.015	: 1/0) with lines title "Cilove napeti baterie" 
  set output '/tmp/www/fv-energie.png'
  unset y2tics
  unset yrange
  unset grid
  set grid
  set y2label "Vykon [W]"
  set y2tics
  set ylabel "Energie [Wh]"
  set yrange [*: *]
  set y2range [*: *]
  plot "modbus/modbus-tsmppt/voltage-power-output-".DATUM using ($1+TZ):($2/9.1007) with lines title "Vykon dodavany z FV" axis x1y2, "modbus/modbus-tsmppt/voltage-wh-daily-".DATUM using ($1+TZ):2 with lines title "Energie dodana z FV za den" axis x1y1
 • grafy se vytvoří v /tmp/www (viz definice výše) zavoláním ze skriptu
  #!/bin/sh
  cd /tmp/csv/
  DATE=$(date "+%s")
  if [ $DATE -lt 1300860001 ]; then
   exit;
  fi
  gnuplot -e "DATUM=\"$DATUM\"" /root/grafy.gpt 2>/dev/null
 • výše uvedený skript můžeme rozšířit o generování jednoduché HTML stránky (opět příklad pro 24V systém)
  WWW=/tmp/www/index.html
  CAS=$(date +%H.%M)
  DATUM=$(date "+%Y-%m-%d")
  WH_DAILY=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-wh-daily-$DATUM | sed 's/.*,\(.*\)\.0000.*/\1/g')
  KWH_TOTAL=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-kwh-total-$DATUM | sed 's/.*,\(.*\)\.0000.*/\1/g')
  CHRG_STATE=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-charging-state-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  CHRG_STATE=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-charging-state-$DATUM | sed 's/.*,\(.*\)\.0000.*/\1/g')
  U_BAT=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-battery-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  I_BAT=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-current-battery-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  U_TAR=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-target-voltage-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  P_OUT=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-power-output-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  U_ARR=$(tail -1 /tmp/csv/modbus/modbus-tsmppt/voltage-voltage-array-$DATUM | sed 's/.*,//g')
  U_ARRAY=$(echo "scale=2; $U_ARR / 182.04" | bc | sed 's/^\./0./g')
  U_TARGET=$(echo "scale=2; $U_TAR / 182.04" | bc)
  U_BATTERY=$(echo "scale=2; $U_BAT / 182.04" | bc)
  I_BATTERY=$(echo "scale=2; $I_BAT / 409.6" | bc)
  P_OUTPUT=$(echo "scale=2; $P_OUT / 9.10" | bc)
  echo '<html lang="cs" xml:lang="cs" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">' > $WWW
  echo '<meta http-equiv="refresh" content="300;url=index.html">' >> $WWW
  echo '<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">' >> $WWW
  echo '<title>Měření</title>' >> $WWW
  echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />' >> $WWW
  echo "Napětí baterie: <b>$U_BATTERY V</b><br />" >> $WWW
  echo "Cílové napětí baterie: <b>$U_TARGET V</b><br />" >> $WWW
  echo "Nabíjecí proud baterie: <b>$I_BATTERY A</b><br />" >> $WWW
  echo "Napětí panelů: <b>$U_ARRAY V</b><br />" >> $WWW
  echo "Výkon aktuálně dodávaný z panelů: <b>$P_OUTPUT W</b><br />" >> $WWW
  echo "Dnes vyrobeno energie: <b>$WH_DAILY Wh</b><br />" >> $WWW
  echo "Celkově vyrobeno energie: <b>$KWH_TOTAL kWh</b><br /><small>Měřeno v $CAS</small>" >> $WWW
  echo '<p><img src="fv-napeti-proud.png"></p>' >> $WWW
  echo '<p><img src="teplota.png"></p>' >> $WWW
  echo '<p><img src="baterie-napeti-kapacita.png"></p>' >> $WWW
  echo '<p><img src="fv-energie.png"></p>' >> $WWW
  echo '</body></html>' >> $WWW
 • výsledek pak zpřístupníme pomocí HTTP serveru např. nginx nebo lighttpd, více informací lze najít na http://wiki.openwrt.org/doc/howto/http.lighttpd
 • příklad funkčního řešení http://postolka.klikva.net/
tristar-mppt-60-pod-openwrt.txt · Poslední úprava: 2012/04/18 03:15 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki