Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pc-hardware:picopsu

PicoPSU - ATX zdroj pro úsporné PC

K čemu slouží

mypower.cz-docs-ups-psu-asus-img_0289.jpg PicoPSU je hardwarová komponenta určená pro vysoce efektivní způsob napájení klasického PC ve standardu ATX bez potřeby napájení 230V AC.

Tímto způsobem lze při provozu PC napájeného z alternativního zdroje energie velmi výrazně snížit jeho nezbytnou spotřebu.

Snížení energetických ztrát

mypower.cz-docs-minipc-img_0152.jpegPro výrobu 230V AC je v ostrovním systému zapotřebí měnič napětí. Samotný převod z DC (například 12V z baterií) na 230V AC pro klasický PC zdroj není zcela efektivní. Do ztrát je zde nutno připočíst samotnou režii měniče napětí, který při převodu jako nežádoucí vedlejší produkt generuje teplo. Generované teplo je energetická ztráta, proto střídač sám o sobě nikdy nepracuje se stoprocentní účinností.

Další ztrátou (v případě, že jsme již střídačem vyrobili 230V AC) je samotný PC zdroj, který z takto vyrobeného AC zpět vyrobí DC napětí potřebné pro elektroniku PC. Samotný PC zdroj se zahřívá (ztráta energie nežádoucím převodem na teplo) a je také nutno napájet ventilátor z důvodu chlazení.

Toto vše jsou sice nenápadné energetické ztráty, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou už velmi citelné. PicoPSU je díky své funkci ideálním řešením napájení domácího/firemního PC napájeného z alternativního zdroje energie. V principu se jedná o DC-DC měnič, jehož vstupem je rozsah 12 V - 25 V, výstupem jsou připravená přesná a stabilizovaná napájecí napětí vyžadovaná základovou deskou formátu ATX. PicoPSU dle zkušenosti nemá problémy se signály mezi deskou a zdrojem, například suspend to disk funguje naprosto bez problémů.

Spotřeba miniPC při napájení klasickým 230V PC zdrojem

mypower.cz-docs-minipc-spotreba.jpg

měřeno pouze miniPC bez monitoru při napájení ze střídače před připojením PicoPSU.

Další využití

Zdroj napájení PicoPSU je také hojně využíván u PC napájených v automobilech autobateriemi.

mypower.cz-docs-minipc-img_0154.jpeg mypower.cz-docs-minipc-img_0153.jpeg mypower.cz-docs-ups-psu-asus-img_0280.jpg

Identifikace hardware miniPC

[14:26:01]-[~]
[root@minipc1]# lshw -short
H/W path        Device   Class    Description
=========================================================
                 system   Computer
/0                bus     D510MO
/0/0               processor  Intel(R) Atom(TM) CPU D510  @ 1.66GHz
/0/0/1              memory   512KiB L2 cache
/0/0/3              memory   24KiB L1 cache
/0/0/1.1             processor  Logical CPU
/0/0/1.2             processor  Logical CPU
/0/0/1.3             processor  Logical CPU
/0/0/1.4             processor  Logical CPU
/0/2               memory   32KiB L1 cache
/0/4               memory   64KiB BIOS
/0/12               memory   2GiB System Memory
/0/12/0              memory   DIMM DDR2 [empty]
/0/12/1              memory   2GiB DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
/0/100              bridge   N10 Family DMI Bridge
/0/100/2             display   N10 Family Integrated Graphics Controller
/0/100/1b             multimedia N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
/0/100/1c             bridge   N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c/0      eth0    network   RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
/0/100/1c.1            bridge   N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.2            bridge   N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
/0/100/1c.3            bridge   N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
/0/100/1d             bus     N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d.1            bus     N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.2            bus     N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.3            bus     N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.7            bus     N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1e             bridge   82801 Mobile PCI Bridge
/0/100/1f             bridge   NM10 Family LPC Controller
/0/100/1f.2      scsi0   storage   N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
/0/100/1f.2/0.0.0   /dev/sda  disk    250GB SAMSUNG HD253GJ
/0/100/1f.2/0.0.0/1  /dev/sda1 volume   227GiB EXT4 volume
/0/100/1f.2/0.0.0/2  /dev/sda2 volume   5999MiB Extended partition
/0/100/1f.2/0.0.0/2/5 /dev/sda5 volume   5999MiB Linux swap / Solaris partition
/0/100/1f.3            bus     N10/ICH 7 Family SMBus Controller
/1           vboxnet0  network   Ethernet interface

detaily

Odkazy

pc-hardware/picopsu.txt · Poslední úprava: 2012/07/17 23:37 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki